Hızlı Erişim : 0532 592 29 80

Beton Parke Taşı Uygulama

Ana Sayfa / Beton Parke Taşı Uygulama

Beton Parke Taşı Uygulama

NEDEN PARKE TAŞI ?

 • Sağlamlık, döşeme kolaylığı, dayanıklılık
 • Donma ve kayganlık olmaması
 • Renkli doku ve şekil çeşitliliği
 • Kırma ve kesme olmadan altyapıya ulaşma imkân
 • Sökülen taşların yeniden kullanılabilirliği

KULLANIM ALANLARI

 • Erozyon Kontrollü Alanlar
 • Apartman ve Site Önleri
 • Endüstriyel Sahalar
 • Park ve Bahçeler
 • Kaldırımlar
 • Caddeler
 • Yollar

Uzun yıllar her türlü doğa şartlarına ve ağır yüke dayanan beton parke taşlarının sağlamlığı ve uzun ömrü artık herkes tarafından onaylanmaktadır. Beton parke taşları ve dekoratif taşlar %5'ten daha az bir emiciliğe sahip olduğundan asfalt ve diğer kaplama malzemelerinden oldukça uzun ömürlüdür. Bu sayede malzemenin ömrüne ve görüntüsüne en çok zarar veren tuzlar ve kimyasal maddelerin zararlı etkileri en aza inmektedir. Ayrıca zemin kaplama malzemelerinin ömrü, yüzey aşınma mukavemetine bağlıdır. Beton parke taşları; yüksek evsaflı beton ile üretilmesinin yanında, vibrasyon ve pres uygulamalarına da tabi tutuldukları için yüksek dayanımlara ulaşır.

Bu sıkıştırma ve vibrasyon etkisiyle, betonda hava boşluğu minimum düzeye indirildiğinden, su emme oranı düşüktür. Bu da dona karşı mukavemetinin artmasını sağlamaktadır. Bu nedenle beton parke taşlarının ömrü, alternatif kaplama malzemelerine (asfalt, yerinde dökme beton vb.) kıyas ile daha uzundur. 

Şekil ye renk çeşitliliği, estetik yönden diğer alternatif kaplama malzemelerine göre üstünlük sayar. Beton altyapı elemanlarının inşaat ye peyzaj mimarisindeki uygulama alanları o kadar çeşitlidir ki kullanıcı hayal gücünü kullanarak daha önce bilinen döşeme şekillerinin ve uygulama alanlarının dışında yepyeni uygulamalar yaratabilir.
 

izmir-sahra-beton-parke-photo1 izmir-sahra-beton-parke-photo2 izmir-sahra-beton-parke-photo3 izmir-sahra-beton-parke-photo4 izmir-sahra-beton-parke-photo5

NASIL UYGULANIR?

Parke taşı döşeme işlemine başlamadan evvel zemin sertliği kontrol edilmeli, gerekli ise stabilize veya benzeri sıkışabilen malzemeler ile zemin iyileştirilmelidir. Kum serilmeden önce gerekli olması halinde zeminin kompaktör veya silindir ile sıkıştırılması zemin sertliği için yeterlidir. Döşeme yapılacak alana yeterli incelikte ve ortalama 5-7 cm kalınlığında kum serilerek mastarlama işlemi yapılır. Böylece kum sayesinde zemindeki yükseklik farkları eşitlenerek döşeme öncesi parke taşlarının altında düz bir satıh elde edilmiş olur. Mastarlama işleminden sonra serilen kuma el yardımı ile sıkıştırma işlemi yapılarak oluşan boşluklar kum ile doldurulur. Böylece zemin, beton parke taşı döşeme işlemine hazır hale getirilir. Beton Parke taşları, her iki taş arasına 1,5-2,0 mm. boşluk kalacak şekilde döşeme işlemine başlanır. 

Parke taşları arasındaki bu boşluklara işlem bitiminde serilecek kum nüfuz edecektir. Dörtler Beton Parke taşlarında, bu aralık mesafesi için taşların yan yüzeylerinde özel olarak pah aralığı üretim esnasında bırakılmıştır. Döşenmeye başlayan taşların oturması için, plastik uçlu çekiç ile basınç uygulanarak, kum üzerine tam yerleşme kolaylıkla sağlanabilir. Döşenmeye başlanan Beton Parke taşlarında sürekli olarak yolun eğimi ve oluşabilecek zemin yükseklik farkları gözlenerek plastik uçlu çekiç ve mastar vasıtası ile döşeme hataları kolaylıkla düzeltilir. Döşeme işlemi bitiminde ince elenmiş kum, döşeme alanı üzerine serilir ve fırça yardımı ile taşların derz aralarını dolduracak şekilde yayılır. Bu işlemden sonra, kompaktör ile kumlu yüzeyin üzerinde gezilerek taşların tam yerleşmesi sağlanır.

 

Parke Taşlarının Kullanıldığı Yerler

Motorlu taşıt trafiğine açık cadde, sokak, meydan ve park yerlerinde,

- Fabrika döşemelerinde,

- Yaya kaldırımı ve yaya yollarında,

- Yeşil alanlarında,

- Yüzeysel suların drenajında, kullanılabilen prefabrşke beton yol elemanlarını ortaya çıkmıştır.

Parke Taşlarının üstün özellikleri ve Avantajları

Fabrikada üretildiği için direnci yüksek agrega kullanmak, betonun kalitesini iyileştirmek, sonuç olarak da mekanik direnci yüksek bir kaplama elde etmek mümkündür.

- Prefabrike parke elemanlar, boyut açısından hassas ölçülerde üretilir.

- Üretim hız ve kapasiteleri yüksektir.

- Yerli malzeme kullanımı ile ekonomik bir malzemedir.

- Yol, kaplamanın yapımından hemen sonra trafiğe açılabilmektedir. Oysa bu süre beton asfalt kaplamalı yollarda birkaç saat, beton yollarda ise birkaç haftadır.

- Kaplamanın yapımı atmosfer koşullarından etkilenmemektedir. Her türlü hava koşulunda bu kaplamanın yapımı gerçekleşebilmektedir.Oysa örneğin beton asfalt kaplama, sadece sıcak ve kuru havada uygulanabilmekte, beton kaplama için ise yağışsız bir hava istenmektedir.

- Düzgün yüzeyleri sayesinde taşıtlar ve yolcular için istenilen konforu sağlayabilmektedir. Taşıtların fren uzunluğu üzerinde etkili olan kayma sürtünme katsayısı, diğer kaplamalarda görülen değerlerdedir. Bu nedenle de güvenlidir.

- Parkelerin yan yana getirilmesinde birbirine uyum sağlayan girintili ve çıkıntılar taşıtların frenlenmesinden veya hızlanmasından doğan yatay kayma gerilmelerini, kolayca ve kırılmadan aktarabilmektedir.

- Don etkisine duyarlı değildir.

- Yol yüzeyine dökülebilecek yağ, mazot, benzin, asit vb. gibi kimyasal maddelerden etkilenmez ve bunlara dayanıklıdır.

- Çeşitli renk ve değişik geometrik şekillerde üretilebilir. Bu nedenle mekanların çeşitli renk ve desenlerde döşenmesi, mekan sınırlarının çizilmesi, trafik işaretlerinin belirlenmesi, çevreye estetik yönden uyum sağlanması, ayrıca kendi başına estetik elemanı durumunda bulunması, önemli bir avantaj ve üstünlük olarak sayılmaktadır.

- Beton yollarda derzlerin kontrolü ve derz dolgularının değişiminin 4-5 yılda yapılması gerekir. Asfalt yollarda ise ortaya çıkabilecek çatlama, çukurlaşma veya ayrışımlardan ileri gelen bozuklukların onarımı daha kısa periyotla yapılması gerekmektedir. Oysa kilitli beton parke kaplamanın, yapım sonrasından itibaren 25 yıl boyunca bakım gerektirmediği saptanmıştır.